VIP ROOM - one love - one club

05 December 2016

 

This will be the first time an article will have both Romanian and English, but this club deserves it. First for my nationals and then the translation.

VIP ROOM este fără doar şi poate cel mai faimos club din întreaga lume. Fondat în 1998 la Paris, dar călcat de mine abia prin 2003. Doamne, merg de treisprezece ani în clubul ăsta! Mi-amintesc că la început mergeam în cel de pe Champs Elysee si nu reușeam nici să găsesc masa, nici măcar nu eram sigur dacă intru. Decizia era în mâinile pline de inele pe fiecare deget ale unei babe cu un păr lung şi roşu. Ea decidea dacă intri sau nu. Dacă arăți ca şi cum ai vrea să cheltui bani sau să faci probleme. Astfel de analiști de persoane se găsesc la intrările marilor cluburi din întreaga lume. Nu bodyguarzii şi nici managerii nu decid dacă o persoană necunoscută, un turist, fără rezervare, va intra sau nu într-o locație. Niciodată. Doar acești fini psihologi o pot face.

Doi ani mai târziu, prin 2005, scăpasem deja de emoțiile de la intrare, căci mă împrietenisem deja cu patronii şi managerii care contau. Jean Roch şi fratele său Dominque şi Eric M mi-au rămas prieteni pe viață. Jean Roch şi Domique, patronii, sunt cum nu se poate mai complementari. Jean Roch este pr-ul perfect, omul cu atmosfera, muzica şi sufletul petrecerii. El gândește conceptul petrecerii şi se îngrijește de megastarurile care vin seară de seară. Am şi acum pielea de găină când încă aud în creier "Jean Roch says: can you feel it". El vinde, el ne aduce. Dominique e pe partea financiară, controale, autorizații, legături cu autoritățile şi condiții de franciză.

VIP ROOM este astăzi în toate locurile care contează, majoritatea deținute de cei doi, câteva francizate. Este la Saint Tropez, la Dubai, la Cannes cât e festivalul de film, la Monaco şi la Abu Dhabi când e cursa de formula 1.

Cele mai mari vedete văzute de mine în viața mea sunt văzute în VIP ROOM. Dar şi cele mai mari note. Cele mai multe sticle de Dom Perignon, Cristal şi Armand de Brignac văzute într-un singur loc.

Am sa va povestesc doar cateva întâmplări ca sa înțelegeți fenomenul VIP ROOM. 

Eram obişnuit deja cu VIP-urile din VIP ROOM când seara aceasta a avut loc. O văzusem pe Rihanna la Saint Tropez, tot acolo pe Paris Hilton (sparta) şi pe Karl Lagerfeld cu iubitul. I-am ascultat pe Puff Diddy, Snoop, 50 Cent şi alţi rapperi. I-am vazut şi pe Jay Z, Beyonce şi armata lor de bodyguarzi. Eram deci obișnuit. Seara cu pricina nu era una normală însă. Mă aflam la Cannes într-o secțiune bună a clubului. Mesele care se aflau aici erau următoarele (nu exagerez cu nimic, vă jur): masa lu' Leonardo Di Caprio, masa lu' Gérard Butler, o masă a câtorva actori din Grey's Anatomy şi masa lu' Frederic Beigbeder. Sectorul era chiar al bunului meu prieten Eric M căruia i-am spus să mă ducă şi pe mine să fac cunoștință cu cineva. Mi-a spus că oricând şi pe oricine. Când i-am spus că la Frederic vreau, m-a luat în braţe că pe copilul lui (parțial gâdilat în orgoliul său de francez şi parțial ușurat că nu vreau la Leo). Când m-a prezentat lui Beigbeder i-am spus că am citit tot ce a scris, că sunt un mare fan şi i-am mai spus că sunt cel mai mare homosexual român. Scriitorul s-a holbat la mine mirat iar eu i-am arătat masa mea: "nu spuneați chiar Dvs că un bărbat care umblă cu multe femei mişto e defapt homosexual căci tânjește după privirile celorlalți masculi din încăpere"? A râs. M-am bucurat mult.

Tot la VIP ROOM Cuba Gooding Jr (dacă nu știți cine e nu e vina mea, dați un google) s-a îmbătat atât de tare încât s-a dezbăracat şi dansa gol pe pupitrul dj-ului îngrijorat.

Într-o seara am furat o stripteuză dintr-un club adiacent cu VIP-ul. Tipa s-a îmbrăcat şi-a dat demisia şi a venit cu noi la masă în club. Superbă, mi-o amintesc clar. Vietnameză cu ceva caucazian. Kassandra. Patronului clubului de striptease, club mare şi puternic a venit cu patru bodyguarzi după ea. I s-au alăturat doi de-ai VIP-ului şi cei doi patroni de la VIP ROOM. O mare brigadă de bărbaţi o căuta şi a găsit-o la noi. Patronul streap-ului, un turc, a dat s-o înșface. A fost oprit de cei de la VIP, "îmi pare rau, de la masa asta n-o putem lua." Turcul era roşu şi în spume. A fost împins cu gentilețe către ieșire cu toti ai lui.

Seară de seară la VIP ROOM, miliardarii lumii se întrec în comenzi impresionante de alcool. Ceva nemaivăzut. Note de zeci şi sute de mii de euro văzute cu ochii mei. Jean Roch nu mai ştie ce să le facă acestor nebuni. Le-a inventat melodii speciale, anunțuri la microfon făcute de el special în stilul său caracteristic. El a inventat "șampania din cer", când coboară sticlele cu ajutorul unor scripeți inițial, acum cu un sistem electronic din tavan direct pe masă clientului. Seara serilor însă am văzut-o la Cannes. Se războiau de câteva zile în comenzi, un pakistanez şi un brazilian aliat cu un saudit. Ne aflam în ultima seară de Festival de Film. Alianța a lovit prima: au cumpărat toate sticlele de Cristal deținute de VIP ROOM. În jur de 500 de sticle. Jean Roch a anunțat asta la microfon şi sticlele au fost distribuite în tot clubul. Mi-amintesc că în frapiera mea (ca în toate de altfel) au aterizat două. Pakistanezul a reacționat pe loc. A cumpărat tot Dom Perignonul. Absolut tot, peste 1200 de sticle. De data aceasta șase sticle şi-au găsit drumul către masa noastră.

Asta e VIP ROOM-ul ca experiență a mea, dar vă puteţi face propriile amintiri în acest club.

P.S. Datorită câtorva băieti români acum dacă aveți probleme la intrarea în VIP ROOM spuneţi-le celor de la poartă că sunteţi din România. S-ar putea să aveți noroc.

The VIP ROOM is without any doubt the most famous club in the entire world. Founded in 1998 in Paris but in which I only stepped in, in 2003. God, I go to this club for 13 years now! I remember that at the beginning I used to go in the one on the Champs Elysees and I couldn’t even get a table, I wasn’t even sure I was going to get in! The decision lied in the hands full of rings of an old lady with long red hair. She was the one deciding if you were getting in or not. If you looked like you intended to spend money or make troubles. This type of profiler stands at the entrance of all big clubs around the world. The bouncers or the managers are not the ones deciding if an unknown person, a tourist, without a reservation is going to enter or not a location. Never. Only these fine psychologists can decide upon this.

Two years later, sometimes in 2005, I was over the nervousness of the entrance because I was already a friend of the owners and managers that mattered. Jean Roch and his brother Dominique and Eric M   have remained my friends for life. Jean Roch and Dominique could not be more complementary. Jean Roch is the perfect PR, the person with the ambience, music and the life of the party. He is the one who thinks the concept of the party and takes care of all the huge stars that attend every night.  I still get goose bumps when I hear”Jean Roch says: can you feel it”. He sells, he is the one who brings us over. Dominique is dealing with the financial part, audits, authorizations, links with local authorities and franchise conditions. 

The VIP ROOM exists in all the places that matter, most of them owned by these two and a few franchises. It is located in Saint Tropez, in Dubai, in Cannes during the film festival, in Monaco and in Abu Dhabi during the F1 race.

The biggest stars I have ever seen are usually seen in the VIP ROOM. But also the most massive checks. The highest number of Dom Perignon bottles, Cristal and Armand de Brignac seen in a single place.

I will relate just a few events so you can understand the VIP ROOM phenomenon.

I was already used with the VIP’s in the VIP ROOM when that evening took place. I had seen Rihanna in Saint Tropez, Paris Hilton (hammered) and Karl Lagerfeld with his boyfriend. I had listened to Puff Daddy, Snoop, 50 Cent and other rappers. I had seen Jay Z, Beyonce and their army of bodyguards. I was used to it. That night however was not a normal one. I was in Cannes in a good section of the club. The tables which were in the section were the following (I swear I am not exaggerating): Leonardo di Caprios’s table, Gerard Butler’s table, a table for some of the actors of Grey’s Anatomy and Frederic Beigbeder’s table. The section was covered by none other than my good friend Eric M.  and I have asked him to introduce me to someone. He said anytime, anyone. When I told him I wanted to meet Frederic he took me in his arms like his baby (partly tickled by hiss French pride, and partly relieved because I didn’t want to meet Leo). When he introduced me to Beigbeder, I told him that I have read everything that he wrote, that I am a big fan and that I am the greatest Romanian gay. The writer stared at me, astonished and I have showed him my table: weren’t you the one who said that a man who walks with a lot of beautiful women is actually gay as he yearns after the glances of the other men in the room? He laughed. I was happy about it.

Also at the VIP ROOM, Cuba Gooding Jr. (if you don’t know who he is, it is not my fault, Google him) got so drunk that he got undressed and was dancing naked over the DJ’s stand who looked worried.

One night I stole a stripper from a club adjacent to the VIP ROOM. The girl got dressed, quit her job and came to our table in the club.

She was gorgeous, I remember her clearly. Vietnamese with something Caucasian. Kassandra. The owner of the striptease club, a big and strong club came with 4 bodyguards to look for her. Two bodyguards along with the owners of the VIP ROOM joined him. A big brigade of men were looking for her and found her with us. The owner of the strip club tried to grab her. He was stopped by the people from the VIP: I am sorry but we can not take her from this table. The Turkish guy was red and enraged. He was gently pushed towards the exit with all of this entourage. 

Every single night at the VIP  ROOM, the world’s billionaires compete in impressive orders. Something unseen. Bills of tens and hundreds of thousands of Euros that I have seen with my own eyes. Jean Roch does everything to satisfy these crazy people. He invented special songs, he uses the microphone for  announcements that he especially created in his characteristic style. He invented the “Champaign from the Sky” when the bottles came down initially with the help of a pulley which is now an electronic system that descends the bottles from the ceiling directly to the customer’s table. However, the evening of all evenings was one I attended in Cannes.  A Pakistani and a Brazilian allied to a Saudi were competing in orders for a few days.  It was the last day of the Film Festival. The Alliance was the first one to hit: they acquired all the bottles of Cristal owned by the VIP ROOM. Around 500 bottles. Jean Roch announced it at the microphone and the bottles were distributed in the entire club.  I remember that two bottles landed in my ice bucket (as in all others). The Pakistani reacted instantly and ordered the entire Dom Perignon stock that was over 1200 bottles. This time 6 bottles found their way to our table.

This is the VIP ROOM in my experience but you can make your own memories there.

P.S. Thanks to some Romanian boys, if you have issues entering the VIP ROOM, tell the people at the gate that you are from Romania. You might get lucky!

The new address of VIP ROOM Paris is 188 bis Rue de Rivoli 75 001 (front of musee du Louvre).